รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000080 18 ม.ค. 2560 10401 06 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 ธ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000079 18 ม.ค. 2560 10401 01 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000078 18 ม.ค. 2560 10401 04 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 04 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000077 18 ม.ค. 2560 10401 06 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000076 18 ม.ค. 2560 10401 02 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 02 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000075 18 ม.ค. 2560 10401 05 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 05 ก.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000074 18 ม.ค. 2560 10401 07 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 07 มิ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000073 18 ม.ค. 2560 10401 03 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 03 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000072 18 ม.ค. 2560 10401 05 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 05 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000071 18 ม.ค. 2560 10401 01 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว