รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000014 16 ม.ค. 2560 10104 01 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000013 16 ม.ค. 2560 10104 27 ม.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 27 ม.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000012 16 ม.ค. 2560 10104 26 ม.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 26 ม.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000011 16 ม.ค. 2560 10104 25 ม.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 25 ม.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000010 16 ม.ค. 2560 10104 20 ม.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 20 ม.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000009 16 ม.ค. 2560 10104 19 ม.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 19 ม.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000008 16 ม.ค. 2560 10104 18 ม.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 18 ม.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000007 15 ม.ค. 2560 10104 17 ม.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 17 ม.ค. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000006 13 ม.ค. 2560 10401 16 ม.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 16 ม.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000005 13 ม.ค. 2560 10453 20 ม.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 20 ม.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก