รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000900 23 ก.ค. 2561 10401 31 ก.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 31 ก.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000899 20 ก.ค. 2561 10453 24 ก.ค. 2561 เวลา 09:30 น. - 24 ก.ค. 2561 เวลา 11:30 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
000898 19 ก.ค. 2561 10402 23 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 23 ก.ค. 2561 เวลา 14:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000897 18 ก.ค. 2561 10401 06 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 06 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000896 18 ก.ค. 2561 10301 31 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 31 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000895 18 ก.ค. 2561 10301 30 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000894 18 ก.ค. 2561 10301 29 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 29 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000893 18 ก.ค. 2561 10201 31 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 31 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000892 18 ก.ค. 2561 10201 30 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000891 18 ก.ค. 2561 10201 29 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 29 ก.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ