รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000283 28 เม.ย. 2560 10104 05 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 05 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน รออนุมัติ
000282 28 เม.ย. 2560 10402 01 พ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 01 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000281 28 เม.ย. 2560 10201 05 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 05 พ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000280 28 เม.ย. 2560 10104 11 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 11 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000279 26 เม.ย. 2560 10104 01 พ.ค. 2560 เวลา 12:30 น. - 01 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000278 26 เม.ย. 2560 10453 27 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น. - 27 เม.ย. 2560 เวลา 17:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000277 26 เม.ย. 2560 10401 22 พ.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 22 พ.ค. 2560 เวลา 16:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000276 26 เม.ย. 2560 10301 03 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 03 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000275 26 เม.ย. 2560 10301 01 พ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 01 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000274 25 เม.ย. 2560 10401 26 เม.ย. 2560 เวลา 11:00 น. - 26 เม.ย. 2560 เวลา 12:45 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว