รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000124 26 ม.ค. 2560 10402 31 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 31 ม.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000123 26 ม.ค. 2560 10401 06 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 ก.พ. 2560 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000122 26 ม.ค. 2560 10401 26 ม.ค. 2560 เวลา 14:30 น. - 26 ม.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000121 25 ม.ค. 2560 10301 06 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 06 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000120 25 ม.ค. 2560 10401 27 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 27 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000119 25 ม.ค. 2560 10401 29 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 29 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000118 25 ม.ค. 2560 10401 25 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 25 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000117 25 ม.ค. 2560 10401 27 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 27 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000116 25 ม.ค. 2560 10401 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000115 25 ม.ค. 2560 10401 26 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 26 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว