รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000220 21 มี.ค. 2560 10104 18 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 18 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000219 20 มี.ค. 2560 10201 25 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 25 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000218 20 มี.ค. 2560 10104 29 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 29 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000217 20 มี.ค. 2560 10104 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000216 19 มี.ค. 2560 10402 21 มี.ค. 2560 เวลา 11:45 น. - 21 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000215 19 มี.ค. 2560 10104 20 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 20 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000214 17 มี.ค. 2560 10401 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:00 น. - 20 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000213 16 มี.ค. 2560 10453 24 เม.ย. 2560 เวลา 13:30 น. - 24 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000212 16 มี.ค. 2560 10104 18 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 18 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000211 15 มี.ค. 2560 10401 20 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 20 มี.ค. 2560 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว