รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000034 16 ม.ค. 2560 10109 01 เม.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 01 เม.ย. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000033 16 ม.ค. 2560 10109 19 ก.พ. 2560 เวลา 08:00 น. - 19 ก.พ. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000032 16 ม.ค. 2560 10109 18 ก.พ. 2560 เวลา 08:00 น. - 18 ก.พ. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000031 16 ม.ค. 2560 10104 10 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 10 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000030 16 ม.ค. 2560 10104 09 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 09 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000029 16 ม.ค. 2560 10104 08 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 08 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000028 16 ม.ค. 2560 10104 03 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 03 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000027 16 ม.ค. 2560 10104 02 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 02 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000026 16 ม.ค. 2560 10104 01 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000025 16 ม.ค. 2560 10104 24 ก.พ. 2560 เวลา 13:00 น. - 24 ก.พ. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว