ห้องที่มีให้บริการ

เลขห้อง ชื่อห้อง หนาดห้อง รายละเอียด ดำเนินการ
10453 ห้องรับรอง (ฝั่งภูเขา) 10 ที่นั่ง ห้องรับรองสามารถรองรับผู้เข้าร่วม 10 คน เหมาะสำหรับประชุมกลุ่มขนาดเล็ก หรือรับรองแขก