รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000565 04 ม.ค. 2561 10401 05 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 05 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000564 04 ม.ค. 2561 10401 01 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 01 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000563 04 ม.ค. 2561 10401 04 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 04 ก.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000562 04 ม.ค. 2561 10401 06 มิ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 06 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000561 04 ม.ค. 2561 10401 02 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 02 พ.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000560 04 ม.ค. 2561 10401 04 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 04 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000559 04 ม.ค. 2561 10401 07 มี.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 07 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000558 04 ม.ค. 2561 10401 07 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 น. - 07 ก.พ. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000557 04 ม.ค. 2561 10401 10 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 10 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000556 03 ม.ค. 2561 10401 15 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 15 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว