รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000802 25 เม.ย. 2561 10401 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 29 ส.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000801 25 เม.ย. 2561 10401 25 ก.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 25 ก.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000800 25 เม.ย. 2561 10401 27 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 น. - 27 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000799 25 เม.ย. 2561 10401 23 พ.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 23 พ.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000798 25 เม.ย. 2561 10401 25 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. - 25 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000797 25 เม.ย. 2561 10201 05 พ.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 05 พ.ค. 2561 เวลา 17:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000796 24 เม.ย. 2561 10301 25 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. - 25 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000795 24 เม.ย. 2561 10201 24 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. - 24 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000794 20 เม.ย. 2561 10301 20 เม.ย. 2561 เวลา 10:00 น. - 20 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000793 19 เม.ย. 2561 10301 26 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 26 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว