รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000480 02 ต.ค. 2560 10104 03 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 03 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000479 28 ก.ย. 2560 10401 18 ต.ค. 2560 เวลา 10:30 น. - 18 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000478 27 ก.ย. 2560 10453 27 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 27 ก.ย. 2560 เวลา 17:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000477 21 ก.ย. 2560 10104 08 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 08 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000476 21 ก.ย. 2560 10104 07 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 07 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000475 21 ก.ย. 2560 10105 02 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 น. - 02 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000474 20 ก.ย. 2560 10108 21 ก.ย. 2560 เวลา 00:00 น. - 21 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000473 19 ก.ย. 2560 10104 10 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 10 ต.ค. 2560 เวลา 19:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000472 19 ก.ย. 2560 10109 19 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000471 19 ก.ย. 2560 10104 18 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 18 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก