รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000772 02 เม.ย. 2561 10104 02 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. - 02 เม.ย. 2561 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000771 02 เม.ย. 2561 10401 02 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 02 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000770 01 เม.ย. 2561 10109 21 เม.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 21 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000769 31 มี.ค. 2561 10104 03 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 03 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000768 30 มี.ค. 2561 10301 08 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 08 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000767 30 มี.ค. 2561 10301 07 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 07 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000766 30 มี.ค. 2561 10104 05 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 05 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000765 30 มี.ค. 2561 10104 02 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 02 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000764 29 มี.ค. 2561 10104 06 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 06 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000763 28 มี.ค. 2561 10401 25 เม.ย. 2561 เวลา 13:30 น. - 25 เม.ย. 2561 เวลา 15:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว