รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000605 10 ม.ค. 2561 10109 13 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 13 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000604 10 ม.ค. 2561 10109 05 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 05 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000603 10 ม.ค. 2561 10109 04 ส.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 04 ส.ค. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000602 10 ม.ค. 2561 10109 30 มิ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 30 มิ.ย. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000601 10 ม.ค. 2561 10109 25 มิ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 25 มิ.ย. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000600 10 ม.ค. 2561 10109 24 มิ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 24 มิ.ย. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000599 10 ม.ค. 2561 10109 23 มิ.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 23 มิ.ย. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000598 10 ม.ค. 2561 10109 01 เม.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 01 เม.ย. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000597 10 ม.ค. 2561 10109 10 ก.พ. 2561 เวลา 08:00 น. - 10 ก.พ. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000596 10 ม.ค. 2561 10104 19 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 19 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว