รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000490 06 ต.ค. 2560 10401 18 ต.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 18 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000489 06 ต.ค. 2560 10401 10 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 10 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000488 05 ต.ค. 2560 10104 11 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 11 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000487 05 ต.ค. 2560 10104 16 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 16 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000486 05 ต.ค. 2560 10402 09 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 09 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000485 05 ต.ค. 2560 10453 09 ต.ค. 2560 เวลา 13:20 น. - 09 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000484 04 ต.ค. 2560 10104 13 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 13 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ ยกเลิก
000483 03 ต.ค. 2560 10104 09 ต.ค. 2560 เวลา 00:00 น. - 09 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000482 02 ต.ค. 2560 10104 06 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 พ.ย. 2560 เวลา 18:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000481 02 ต.ค. 2560 10104 31 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 31 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว